Központi írásbeli felvételi

Minden, amit a központi írásbeli felvételiről tudnod kell!

A központi írásbeli felvételi eredménye elengedhetetlen a továbbtanulás szempontjából. Ezért is lényeges, hogy tudd, mi vár gyermekedre a vizsga napján.

Arról is fontos tájékozódnod, hogy az írásbeli vizsgát milyen szempontok szerint értékelik, illetve, hogy az iskola hogyan számítja be az elért eredményt.

Felmerülhet benned az a kérdés is, hogy mit kell tenned, ha vitatható gyermeked írásbeli felvételi vizsgájának eredménye.

Mindezekről részletes tájékoztatást kapsz az alábbi cikkünkből.

A központi írásbeli felvételik aktuális időpontjáról, illetve a felvételi eljárás más időpontjairól és a határidőkről az Oktatási Hivatal ad ki hivatalos tájékoztatást. Az aktuális időpontokról honlapunkon itt tájékozódhatsz.

Az írásbeli vizsga minden intézmény esetében központilag kiadott egységes feladatlapokkal történik.

A középfokú eljárás keretében az adott intézmény maga dönthet arról, hogy a felvételi kérelmeket a tanuló mely eredményei alapján bírálja el:

 1. Az iskola döntést hozhat kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.
 2. A gimnáziumok és a szakgimnáziumok, illetve a szakképző intézmények dönthetnek a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli felvételi együttes eredményei alapján.
 3. A gimnáziumok és a szakgimnáziumok, illetve a szakképző intézmények dönthetnek még a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli felvételi és a szóbeli vizsga együttes eredményei alapján

A felvételit szervező intézmény a tanulóktól nem követelhet meg további írásbeli vizsgán való részvételt!

Hogyan kell megszervezni a központi írásbeli felvételit?

A 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok írásbeli vizsgái központilag kiadott, egységes feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend alapján szervezik. A feladatlapok magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérnek. Mindhárom korcsoport számára külön feladatlap és javítási-értékelési útmutató készül.

Melyik központi írásbeli vizsgát érdemes megírni?

A különböző iskoláknak saját hatáskörükbe tartozik, hogy mely írásbeli vizsga (magyar nyelv és/ vagy matematika) eredményét kérik a tanulóktól.

Az írásbeli vizsga eredményeinek az iskola felvételi eljárásában megszerezhető felvételi összpontszám minimun 50%-át kell kitenniük.

Az iskola dönthet úgy, hogy csupán az egyik írásbeli vizsga (magyar nyelv vagy matematika) eredményét kéri, illetve számítja be. Ebben az esetben ennek az egy írásbeli eredménynek kell kitennie az elérhető felvételi összpontszám minimum 50%-át.

Az iskola úgy is dönthet, hogy egy adott tanulmányi területen az egyik tantárgy eredményeit nagyobb súllyal számítja be, mint a másikét. A felvételi tájékoztatóban ezeknek – az iskola által meghozott szabályoknak – szerepelniük kell.

Minden tanulónak az az érdeke, hogy mindkét tantárgyból felvételi vizsgát tegyen akkor is, ha a választott iskola csupán az egyik írásbeli vizsgát kéri. Ez azért fontos, mert a felvételi vizsgák eredményei alapján – vagy más, időközben felmerülő körülmény alapján – a felvételi jelentkezésig a tanulók elképzelései és szándékai megváltozhatnak.

Mi történik, ha gyermeked lemaradt a vizsgáról?

Ebben az esetben lehetőség van pótló írásbeli vizsgát tenni. Erre azok a tanulók jogosultak, akik az írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

A vizsgázónak igazolást, illetve indoklással alátámasztott írásos kérelmet kell beadnia a vizsgát szervező intézményhez. Az intézmény igazgatójának a jogkörébe tartozik a benyújtott igazolások és kérelmek elbírálása.

Vizsgaismétlésre nincs lehetőség! A tanulók csupán egyetlen alkalommal tehetnek az egyes tantárgyakból központi írásbeli vizsgát.

A központi írásbeli felvételit szervező középiskolák listáját az Oktatási Hivatal teszi közzé!

Egy középfokú intézmény csak azon a területen szervezheti meg az írásbeli vizsgát, amelyet a tanulmányi területek megadásakor a felvétel feltételeként előírt. Ez azt jelenti, hogy ha egy intézmény valamely tantárgyból (matematika vagy magyar nyelv) nem kéri az írásbeli vizsga eredményét, akkor abból a tárgyból nem szervezhet írásbeli vizsgát.

A jelentkezési határidőről, illetve a felvételi eljárás más időpontjairól az Oktatási Hivatal ad ki hivatalos tájékoztatást. Az aktuális időpontokról honlapunkon itt tájékozódhatsz.

Minden tanulónak ki kell töltenie a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”-ot, amely kizárólag a központi írásbeli felvételire vonatkozik és nem azonos a középfokú iskolákba történő jelentkezéskor kitöltendő jelentkezési lappal!

A felvételi eljárás során külön jelentkezési lapot kell benyújtani a központi felvételi vizsgára és az iskolába való jelentkezéshez. Ezeket a jelentkezési lapokat más-más időpontban kell beadni. A két jelentkezés nem váltja ki, és nem is helyettesíti egymást!

Az írásbeli felvételi vizsgák „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPJÁT” a tanulónak abba a középfokú intézménybe kell benyújtania, ahol a vizsgát meg kívánja írni. Az, hogy a tanuló melyik iskolában szeretné megírni az írásbeli vizsgát, független attól, hogy melyik intézménybe szeretne tovább tanulni.

A központi írásbeli felvételit szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni.

Minden tanuló kizárólag egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli felvételire. Ez azt jelenti, hogy a vizsgát mindkét tárgyból ugyanabban az intézményben kell megírnia. Szükség esetén a pótló írásbeli vizsgát is ez az intézmény kell, hogy megszervezze számára.

Azoknak a tanulóknak, akik csak az egyik tárgyból jelentkeznek írásbeli vizsgára, csak azt az egy írásbeli vizsgát kell teljesíteniük.

A tanulóknak a központi írásbeli vizsgán be kell mutatniuk a diákigazolványt vagy a személyi igazolványt személyazonosítás céljából.

A központi írásbeli felvételi menete

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez a vizsgán segédeszközt nem használhatnak a gyerekek.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközöket – vonalzó, körző, szögmérő – használhatnak, de ezeken kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem megengedett.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával kell elvégezniük, de minden más írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal kell elkészíteni.

Mi a központi írásbeli felvételi időigénye és mit tartalmaznak a feladatlapok?

A magyar nyelvből és matematikából kiadott központi írásbeli felvételi tesztek elsősorban azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket mérik, melyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

A gyerekeknek a feladatlapok kitöltésére egyenként 45 perc áll rendelkezésükre. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kapnak. Így maga a vizsga teljes egészében, a szünettel együtt 105 percet vesz igénybe.

A központi írásbeli felvételi feladatlapjainak értékelése és megtekintése

A kitöltött feladatlapok értékelése – ugyanúgy, mint ahogy a feladatlapok is – egységes kell, hogy legyen. Ebből kifolyólag a tanuló teljesítményének megítélését a vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. A feladatlapok értékelésének egységességét a középiskoláknak kell biztosítaniuk.

A kiértékelt vizsgadolgozatokat a tanuló a szülővel együtt megtekintheti az iskola igazgatója által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében. A dolgozatról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel) másolatot készíthet. A tanuló kérésére vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni, amennyiben az iskolában a technikai feltételek ehhez rendelkezésre állnak.

A dolgozat javításával kapcsolatban kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén tehet észrevételt.

A vizsgáztató intézménynek az írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül egy teljes munkanapot, azaz nyolc órát kell biztosítania a megtekintéshez.

Abban az esetben, ha a vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelést észlel, észrevételeit a megtekintést követő munkanap végéig írásban adhatja le. Ezután az iskola elbírálja a benyújtott dokumentumot, és álláspontjáról határozat formájában, megfelelő indoklással írásban tájékoztatja a szülőt. Ezt az iskola az észrevétel beadásától számított három munkanapon belül meg kell, hogy tegye.

Amennyiben a szülő a továbbiakban is fenntartja kifogásait, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a szülő a vizsgát szervező iskolában az Oktatási Hivatalnak címezve adhatja be. Az iskola a fellebbezést – az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt – egy munkanapon belül megküldi a hivatalnak.

A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja, majd az eredményt határozat formájában indoklással együtt nyolc napon belül megküldi az iskolának és a kérelmezőnek.

Középiskolai Felvételi Előkészítő
Horváth Katalin
Vezető tanár

Jelentkezés

  Csoport:
  Alsó tagozat 4. osztályFelső tagozat 6. osztályFelső tagozat 8. osztály

  Helyszín:
  3. kerület9. kerület11. kerület13. kerület14. kerület17. kerület18. kerület20. kerületGyőrSzékesfehérvárOnline

  Díjfizetés:
  tanterem írásbeli előkészítő havi részletekben: 4 x 35.000 Ft(2500 Ft/tanóra)tanterem írásbeli előkészítő tanfolyam egyösszegben: 126.000 Ft(2250 Ft/tanóra)tanterem írásbeli és szóbeli előkészítő tanfolyam egyösszegben (151.000 Ft)online havi részletekben: 4 x 28.000 Ft(2000 Ft/tanóra)online írásbeli előkészítő tanfolyam egyösszegben: 100.800 Ft(1800 Ft/tanóra)online írásbeli és szóbeli előkészítő tanfolyam egyösszegben (118.800 Ft)

  Díjfizetés módja:
  átutalásbankkártyás fizetésbankpénztári befizetés