A felvételi előkészítő oktatási tematikája

Hogyan épül fel a középiskolai és gimnáziumi felvételi előkészítő oktatási tematikája?

Szeretnél tájékozódni a felvételi előkészítő oktatási tematikájával kapcsolatban, mielőtt eldöntöd, melyik tanfolyamot válaszd gyermeked számára?

Megnyugtató lenne számodra, ha tudnád, mit és hogyan tanul a gyermeked a felvételi előkészítőn?

Ebből a cikkből mindent megtudsz arról, hogy nálunk hogyan épül fel a felvételi előkészítő oktatási tematikája.

Fontos tudnod, hogy a felvételi vizsgán teljesen más követelményeknek kell gyermekednek megfelelnie, mint a tanórákon. Az a gondolkodásmód és feladatmegoldó készségek, melyeket gyermeked az iskolában nap mint nap alkalmaz, sajnos nem elegendő a felvételi vizsga sikeréhez. Ezért fordulhat elő, hogy még jól tanuló és az iskolában jól teljesítő gyerekek is kudarcként élhetik meg a vizsgaszituációt.

Ez nem azért van, mert valami gond van a gyerekekkel, egyszerűen csak arról, hogy olyan készségeket kérnek tőlük számon a vizsgán, amelyeket az iskolai tanórákon nem tanítanak meg nekik. Honnan is lehetne a gyerekeknek tudásuk olyasvalamiről, amit nem tanítottak meg nekik?

A középiskolai felvételi előkészítőink oktatási tematikáját úgy alkottuk meg, hogy a te gyermekedet is felvértezzük azzal a tudással, amelynek a segítségével és alkalmazása által sokkal nagyobb eséllyel érhet el sikereket a felvételi vizsga során. A tudás mellett gyakorlati tapasztalatszerzésre is adunk nekik lehetőséget.

Hogyan épül fel a felvételi előkészítő oktatási tematikája?

A felvételi előkészítő tanfolyamainkon arra az ismeretanyagra építünk, amelyet az iskolában már megtanultak. Oktatási tematikánk úgy épül fel, hogy figyelembe vesszük az iskolai tantervet és tanmenetet, amely szerint az iskolában haladniuk kell. Ezért a tanfolyam során nem találkoznak a gyerekek olyan tananyaggal, amit ne vettek volna az iskolában az adott évfolyamon.

Saját feladatlapokat állítottunk össze, melyek olyan típusfeladatokat tartalmaznak, melyekkel a vizsgán találkozni fognak. Ezek a típusfeladatok teljesen mások, mint amelyeket a tanórán kell megoldaniuk. Éppen ezért másfajta logikát és gondolkodásmódot igényel a megoldásuk. A siker érdekében ezt a fajta logikát tanítjuk meg számukra.

Az általunk összeállított típusfeladatok által tanítjuk meg nekik és gyakoroltatjuk be velük ezt, a sokuk számára új gondolkodásmódot. Azt is megtanítjuk nekik, hogy a felvételi vizsgára hogyan készüljenek fel.

Milyen gyakorlati elemeket építettünk be az oktatási tematikánkba?

A feladatsorokat önálló és közös munkavégzés keretein belül oldják meg a gyerekek. Az önálló munka során megtapasztalják a gyerekek, hogy milyen érzés, mikor a saját tudására kell támaszkodnia. Ebben a helyzetben azt is gyakorolhatja, hogyan hozza ki önmagából a legtöbbet.

A csoportos vagy közös munkavégzés során pedig megtanulják, hogyan kell csapatban együtt dolgozni, és hogyan tudják kiegészíteni, erősíteni egymás tudását csapatként. Minden alkalommal foglalkozunk matematikával és magyarral is, az egyenletes felkészülés érdekében.

A kurzus közepén és végén is próbára teszik a tudásukat egy próba tesztsor segítségével. Itt valójában vizsgaszituációra emlékeztető körülményeket teremtünk számukra, hogy magán a vizsgán ez már ne legyen teljesen idegen a számukra.

A próba tesztsor megírására ugyanúgy perc áll rendelkezésükre, mint a felvételi vizsgán. A tesztírás előtt a gyerekek átbeszélik a tanárokkal újra, hogyan osszák be a rendelkezésre álló időt, hogy egy feladat se maradjon ki időhiány miatt. Arra is emlékeztetjük őket, hogy ne ijedjenek meg, ha esetleg nem tudnak valamit, mert egy hirtelen feltörő pánik miatt teljesen le is blokkolhatnak. Arra buzdítjuk őket, hogy ilyenkor nyugtassák meg magukat, mert akkor a megoldás is könnyebben eszükbe jut. Ilyen esetben az is megoldás lehet, hogy azt a feladatot kihagyja és később visszatér rá.

Mi történik a teszt megírása után?

Miután megírták a tesztet, részletesen átbeszélnek a tanárral minden feladatot, megbeszélik a megoldásokat is. A végén minden gyerek tisztában van azzal, hogy hány pontot ért volna el a felvételin, ha ez igazi vizsga lett volna. Arról is kapnak képet a gyerekek és a tanárok is, hogy kinél mire fontos odafigyelni, esetleg pluszban gyakorolni.

Az írásbeli próbafelvételi mellett szóbeli próbafelvételin is megtapasztalhatják, hogyan tudnak számot adni a már megszerzett tudásukról. A szóbeli próbavizsgán fontosak azok a kommunikációs eszközök, melyeket megtanítunk a kurzus során a gyerekeknek. Megfigyeljük, és dokumentáljuk egy kérdőív formájában, hogyan használják ezeket, illetve mely területekre szükséges esetleg még figyelmet fordítani.

A felvételi előkészítőink oktatási tematikáját úgy állítottuk össze, hogy minden olyan információt, tudást vagy készségfejlesztést tartalmazzon, amelyre a sikeres felvételihez a te gyermekednek is szüksége van. A praktikusan alkalmazható tudás mellett figyelmet fordítunk a gyerekek önbizalmának erősítésére is, hiszen sokkal könnyebben és felkészültebben veszik az akadályokat, ha bíznak a saját tudásukban és képességeikben.

Középiskolai Felvételi Előkészítő
Horváth Katalin
Vezető tanár