Általános szerződési feltételek

1. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesülése

1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a World Explorer Group Kft székhelye: 1173 Budapest, Ásvány utca 18, a World Explorer Oktató Központ Bt székhelye: 1173. Budapest Ásvány utca 18, az IS World Management Kft, székhelye: 1036. Budapest, Lajos utca 131 6/33 és az IS Oktatóközpont Bt székhelye: 1036. Budapest, Lajos utca 131 6/33 (a továbbiakban: Gimnáziumi Felvételi Előkészítő) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Szülő és Tanuló (a továbbiakban: Szülő és Tanuló) közötti felvételi előkészítői jogviszonyban érvényesülő szerződéses feltételeket tartalmazza. A felvételi előkészítői szerződés az egyedi szerződésből és a jelen ÁSZF rendelkezéseiből áll.

1.2. A felvételi előkészítői szolgáltatás igénybevételének előfeltétele az ÁSZF feltételeinek a Szülő és Tanuló által történő elfogadása. A Szülő és Tanuló az ÁSZF-ben foglaltakat a jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével elfogadja és tudomásul veszi, hogy a megadott személyes adatai bekerülnek a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ adatbázisába.

2. A tanfolyam tartalma

2.1. Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ (KFE) – a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő tanfolyam szervezői a World Explorer Group Kft, World Explorer Oktató Központ Bt, IS World Management Kft és IS Oktatóközpont Bt. A KFE Központ kötelezettséget vállal, hogy magas színvonalú középiskolai előkészítő tanfolyamot szervez a honlapon hirdetett időpontokban, helyszíneken, Tanárokkal és feltételekkel. A Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ 4. 6. és 8. osztályos tanulók részére indít csoportokat. A tanfolyam két részből áll. Írásbelire való felkészítés (15 alkalom) és szóbelire való felkészítés (5 alkalom).

2.2. Tanár – egyetemi/főiskolai diplomával rendelkező oktató vagy egyetemre/főiskolára járó hallgató.
2.3. Szülő (Gondviselő) – az a személy, aki a jelentkezési lapot kitölti, aláírja és online vagy postai úton elküldi a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ részére, valamint banki átutalással rendezi a tanfolyam díját.

2.4 Tanuló – az a személy, aki a Szülő megbízásából a tanfolyamon megjelenik és részt vesz.

3. Jelentkezési folyamat (beiratkozás)

3.1. Jelentkezés a következő négy lépésből áll:

  • a jelentkezési űrlap kitöltése és elküldése a
  • Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ  részére.
  • a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ díjbekérőt állít ki a Szülő részére, a díjbekérő egyben visszaigazolásnak minősül.
  • a tanfolyam díjának a díjbekérőn szereplő fizetési határidőben történő befizetése banki átutalással. Részletfizetés esetén a Szülőnek 4+1 számlát szükséges banki átutalással teljesíteni.
  • a díjbekérőn szereplő összeg bankszámlára történő beérkezés után a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ számlát állít ki a Szülő részére.

4. A tanulói csoport kialakítása, megváltoztatása

4.1. A tanulói csoport mérete – a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ vállalja, hogy a honlapon meghirdetett Felvételi előkészítő tanfolyamot minimum 12 és maximum 18 tanuló részvételével szervezi meg.

4.2. Abban az esetben, ha a honlapon meghirdetett és az ÁSZF 441. pontjában meghatározott minimális létszám hiányában a tanulói csoport a Szülő és Tanuló tudásszintjén nem indítható az általa megjelölt helyszíne(ke)n és napokon, a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ vállalja, hogy a Szülő és Tanulónak az 4.3-4.4. pontokban foglaltak szerint alternatív opció(ka)t ajánl fel.

4.3. Ha a Szülő és Tanuló a felajánlott alternatív opció(ka)t nem fogadja el, a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ vállalja, hogy a befizetett teljes tanfolyami díjat a Szülő és Tanuló által megjelölt bankszámlára való átutalással 3 munkanapon belül visszafizeti a Szülő és Tanuló részére.

4.4. Ha a tanfolyam megkezdését követően a csoport létszáma a meghirdetett kategória minimális létszáma alá csökken, a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ fenntartja a jogot arra, hogy a csoportot – az adott kategória létszámának felső határa figyelembevételével – egy másik csoporttal vonja össze, illetve a Szülő és Tanulónak egy másik csoportot ajánljon fel.

Ha a Szülő és Tanuló a változást nem fogadja el, a tanfolyam még hátralévő részére időarányos díjat – választása szerint – visszakérheti vagy az összeget kredit formában felhasználhatja egy, a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ által szervezett későbbi tanfolyamra. Az ilyen esetekben történő visszafizetéseket a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ a Szülő és Tanuló által megjelölt bankszámlára való átutalással 3 munkanapon belül teljesíti a Szülő és Tanuló részére.

4.5. Ha a Szülő és Tanuló a Tanfolyam esedékes díját a fizetési határidőben nem fizeti meg, a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ fenntartja a jogot arra, hogy a Tanárt értesítve az órán való részvétel jogát Tanulótól megvonja, illetve, a Tanuló helyét más Tanulónak adja át.

5. A tanfolyamok helyszíne

5.1. A Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ a felvételi előkészítő tanfolyamot az alábbi helyszínen szervezi:

Budapesti helyszínek:

3. kerület:

BMSZC Bláthy Ottó Titusz Informatikai Technikuma

1032. Budapest, Bécsi út 134. (5 percre az Árpád Hídtól)

4. kerület:

BGSZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

1047. Budapest, Baross u. 72. (30, 30A és 230-as autóbusz – Újpest , 5 percre Újpest városközponttól)

14. kerület:

Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium

1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.

11. kerület:

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

Budapest, Villányi út 27. (17-es és a 61-es villamos, 5 percre a Móricz Zsigmond körtértől)

17. kerület:

BGSZC Békésy György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

  1. Budapest, Békésy György tér (Gyökér utca) (5 percre Rákoskeresztúr városközponttól)

20. kerület

BGSZC Pesterzsébeti Technikum, 1201 Budapest

Vörösmarty u. 30 (52-es villamos és a 151-es autóbusz – Pesterzsébet)

Vidéki helyszínek

Szeged:

KatHáz Nonprofit Kft. 

6720 Szeged, Dugonics tér 12.

Győr:

Alfa Nyelvstúdió

9024 Győr, Táncsics Mihály utca 16.

Székesfehérvár:

Katedra Nyelviskola Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár, Palotai út 4.

5.2. Amennyiben a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő önhibáján kívül a tantermeket biztosító oktatási intézmény a COVID-19 járvány vagy bármely egyéb más ok miatt nem engedélyezi a külsős tanfolyamok megtartását (felvételi előkészítő), úgy a Középiskolai Felvételi Előkészítő szervezői áttérnek online élő digitális oktatásra. Az online élő digitális oktatásról a részletek a https://gimnaziumifelvetelielokeszito.hu/digitalis-oktatas/ linken találhatóak.

6. Tananyag

6.1. A Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ saját felvételi előkészítői programjához szükséges minden tananyagot biztosít, a tanfolyamon való részvételhez tankönyv, tananyag vásárlása nem szükséges.

7. A tanfolyam időtartama

7.1. A Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ 4. 6. és 8. osztályos tanulók részére indít csoportokat. A tanfolyam két részből áll. Írásbelire való felkészítés (4 kurzus) és szóbelire való felkészítés (1 kurzus). 1-1 kurzus 4 alkalomból áll, mely 4×40 percet jelent egy 20 perces szünettel.

Az órák szombaton 9:00 – 12:00 -ig tartanak, 80 perc – szünet – 80 perces felbontásban.

8. A tanfolyam díja

8.1 Írásbelire felkészítő kurzusok:
23.900,- Ft / kurzus (4 alkalom)

Kedvezményeink:
Előre fizetés 4 x 24.000,- (96.000,- Ft) helyett 86.400,- Ft

8.2 Szóbelire felkészítő kurzus:
29.000,- Ft (5 alkalom)

8.3. Kihagyott óra – Ha valamely okból a Tanuló egy vagy több órán nem tud megjelenni, akkor a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ-nak nem áll módjában az óra/órák más alkalommal történő pótlása. Ehelyett a Szülő és Tanuló kérheti a Tanárát, hogy az adott óra anyagát email-ben elküldje neki vagy a következő órán adja oda a Tanuló részére.

8.4. Tanfolyam félbeszakítása – Ha a Szülő és Tanuló félbehagyja a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ által szervezett felvételi előkészítő tanfolyamot, abban az esetben a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ nem fizeti vissza a már befizetett díjat.

9. Tanár helyettesítése

9.1. Ha szabadságolás vagy egyéb váratlan körülmény miatt az adott csoportot vezető Tanár az órát nem tudja személyesen tartani, a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ elsődlegesen igyekszik helyettesítő Tanárt biztosítani.

9.2. Amennyiben a helyettesítés megszervezésére nincs mód, a csoportot tanító Tanár a Szülő és Tanulókkal előre egyeztetett másik időpontban pót órát tart.

10. Fizetési feltételek

10.1. Fizetési módozatok – a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ által szervezett felvételi előkészítő tanfolyam díját három módon lehet kiegyenlíteni:

  • előre esedékesen banki utalással;
  • előre esedékesen OTP banki pénztári befizetéssel
  • bankkártyás fizetéésel

11. Panaszkezelés

11.1. Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsük. Amennyiben Szülőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő elérhetőségein: az iskola@kfe.hu email címen kell jelezni.

Gimnáziumi Felvételi Előkészítő a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Szülő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja Szülőnek.

Az írásbeli panaszt a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig Gimnáziumi Felvételi Előkészítő megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatja.

Panasz kivizsgálásának el nem fogadása

Amennyiben a Szülő nem fogadja el a panasz kivizsgálását vagy annak eredményét, a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint a kijelölt fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat.

Az ÁSZF szerint békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Szülő vagy a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Az ÁSZF szerint a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

15. Adatkezelés

15.1 a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés esetei, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama a jelen weboldal adatkezelési szabályzatában található. Link: Adatvédelmi tájékoztató

16. Az elállás joga

16.1 Az elállás jogát az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza.

A fogyasztónak minősülő felhasználó a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja Jelen esetben a szerződéskötés dátuma megegyezik a Szülő részére történt első díjbekérő kiállításának dátumával. Az első díjbekérő kiállítása visszaigazolásnak minősül.

Jelen tájékoztató hiányában jogosult Szülő 12 hónapig elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

ÁSZF szerint a fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát (online termékek, e-book-ok, kurzusok, anyagok stb.)

Amennyiben a Szülő élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő elérhetőségein: az iskola@kfe.hu email címen jelezni.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

Szülő egyéb panaszával is megkeresheti  Gimnáziumi Felvételi Előkészítőt a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

17. Kártérítési felelősség kizárása

17.1 Gimnáziumi Felvételi Előkészítő a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

18. Vegyes rendelkezések

18.1 Gimnáziumi Felvételi Előkészítő kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Jelen ÁSZF értelmében, amennyiben Gimnáziumi Felvételi Előkészítő a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy Gimnáziumi Felvételi Előkészítő egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Gimnáziumi Felvételi Előkészítő és Szülő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

19. Szerzői jogok

19.1 Miután a gimnaziumifelvelelielokeszito.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a gimnaziumifelvelelielokeszito.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő írásos hozzájárulása nélkül.

A gimnaziumifelvelelielokeszito.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Gimnáziumi Felvételi Előkészítő fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a gimnaziumifelvelelielokeszito.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a gimnaziumifelvelelielokeszito.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A gimnaziumifelvelelielokeszito.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Gimnáziumi Felvételi Előkészítő írásos hozzájárulásával lehetséges.

Az ÁSZF értlemében Szülő tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Gimnáziumi Felvételi Előkészítőt kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Szülő tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Gimnáziumi Felvételi Előkészítő közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Kelt: Budapest, 2020. augusztus 19-én.

Hangai István
Gimnáziumi Felvételi Előkészítő Központ